សមាជិក ស.ស.យ.ក ស្រុកស្ទឹងត្រង់ដឹកនាំដោយលោក ម៉ាត់ សាលី បានចុះសួរសុខទុក្ខ គ្រួសារចាស់ជរាមានជំងឺប្រចាំកាយមួយគ្រួសារស្ថិតនៅភូមិមាឃ៣

(កំពង់ចាម)៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩សមាជិក ស.ស.យ.ក ស្រុកស្ទឹងត្រង់ដឹកនាំដោយលោក ម៉ាត់ សាលី បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងពាំនាំថវិកាចំនួន ១០០ដុល្លា ដែលជាថវិការបស់បងស្រី លី សូណា នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់គ្រួសារចាស់ជរាមានជំងឺប្រចាំកាយមួយគ្រួសារស្ថិតនៅភូមិមាឃ៣ ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។