ម៉ោង ៨:០០ នាទី យប់នេះ Facebook Page និងTV APPs ក្រសួងព័ត៌មាន ផ្សាយឡើងវិញ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់

ប្រសាសន៍ដើម៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។