សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ចំណូលថវិកាពីស្ថានប័នគយ និងពន្ធដារ គឺលើសពីផែនការរហូតដល់១៤០០លាន