សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា ស្ពានសម័យបារាំង នៅខេត្តបាត់ដំបង មិនមានការវាយចោលនោះទេ ហើយសំណង់ផ្សេងៗដែលមានអាយុកាលចាប់ពី៥០ឆ្នាំឡើងទៅ ត្រូវប្រឹងប្រែងរក្សា