សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនទាំងអស់ ទៅជាតំបន់សន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍