ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង សម្រាប់រៀបចំផ្ទេរបុគ្គលិក និងរៀបចំមុខដំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យ និងអង្គភាពនានានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចុះថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩កន្លងទៅបានឲ្យដឹងថា ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួង សម្រាប់រៀបចំផ្ទេរបុគ្គលិក និងរៀបចំមុខដំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យ និងអង្គភាពនានានៃរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ៕ ដោយ៖ ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖