នៅម៉ោង៨យប់ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន ផ្សាយឡើងវិញ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន ។

ផ្សាយឡើងវិញ៖ ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។