សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សុំប្រជាពលរដ្ឋកុំភ័យខ្លាច និងស្នើកុំឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយមូលបង្កាច់តាមបណ្តាញសង្គមពាក់ព័ន្ធការសមយុទ្ធនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប និងនៅតាមព្រំដែនជាមួយវៀតណាម ទៅបង្ហោះក្នុងបណ្តាញសង្គម ដើម្បីមួលបង្កាច់សភាពការណ៍