សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ សិទ្ធមនុស្ស មិនមែនក្រោមគ្រាប់ផ្លោង រត់លូន ឬគំរាមគំហែង ដោយសារសង្គ្រាមនោះទេ !