ឯកឧត្តម ថង សាវុន បានអញ្ចើញជាកិត្តិយសក្នុងពិធីបិទវគ្គការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ស.ស.យ.ក.ស្រុកអណ្តូងមាស

រសៀលថ្ងៃទី ២ ខែ ឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ថង សាវុន សមាជិកអចិន្រ្តិយ៍គណកម្មាធិការកណ្តាល សហភាពសហពន្ឋ័យុវជនកម្ពុជា និងជាប្រធាន ស.ស.យ.ក ខេត្តរតនគិរី  បានអញ្ចើញជាកិត្តិយសក្នុងពិធីបិទវគ្គការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ស.ស.យ.ក.ស្រុកអណ្តូងមាសដើម្បីអបអរសាទ ខួបលើកទី ៤១ នៃថ្ងៃកំណើត សហភាពសហពន្ឋ័យុវជនកម្ពុជា។