ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៤១ នៃកំណើតសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

(ភ្នំពេញ)៖ ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី៤១ នៃកំណើតសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ សូមរង់ចាំតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំព័រហ្វេសប៊ុក២ទំព័រព្រមគ្នា និង Youtube Channel របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា។

សូមជម្រាបផងដែរថា លោក ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នឹងថ្លែងសុន្ទរកថាពិសេសមួយសម្រាប់ខួបលើកទី៤១ របស់ស.ស.យ.ក.នេះ។ ជាមួយគ្នានេះ ស.ស.យ.ក. រាជធានី-ខេត្ត នឹងរៀបចំទីតាំងចាក់បញ្ចាំងសុន្ទរកថាផ្សាយផ្ទាល់ជូនសមាជិក សមាជិក ទូទាំងប្រទេសទស្សនាក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នា។

ស.ស.យ.ក. ក្រុមគ្រួសារតែមួយ ចិត្តបេះដូងតែមួយ ស្មារតីភាសាតែមួយ

សូមស្វែងរកតំណLink ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និង Youtube Channel ដូចខាងក្រោម៖

គេហទំព័រសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
https://www.facebook.com/uyfc.cambodia/

គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី
https://www.facebook.com/HunManyCambodia/

Youtube Channel របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា
https://www.youtube.com/c/UNIONOFYOUTHFEDERATIONSOFCAMBODIA