សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ វិស័យកសិកម្ម សម្រាប់បេក្ខជនជាបុរស ចំនួន១០០០នាក់ តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឆ្នាំ២០១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ចាជីវៈ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជន ដែលមានបំណងស្វែងរកការងារធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរ ឱ្យបានជ្រាបថា អង្គភាព HRD-Korea នឹងរៀបចំការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ វិស័យកសិកម្ម សម្រាប់បេក្ខជនជាបុរស ចំនួន១០០០នាក់ តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ឆ្នាំ២០១៩។

សូមអានខ្លឹមសារសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ខាងក្រោម៖

ដោយ៖ ខៀវ យុទ្ធវង្ស