(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ ព្រះរាជអាជ្ញា តុលាការ ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះលែងអ្នកដែលចាប់ខ្លួន