ចូលរួមស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តាមរយៈAPPs ក្រសួងព័ត៌មាន ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រ ស៊ីម៉ងត៍ ថៃ ប៊ុនរ៉ុង

(ភ្នំពេញ)៖ លោកអ្នកអាចចូលទស្សនាស្តាប់ប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការរោងចក្រ
ស៊ីម៉ងត៍ ថៃ ប៊ុនរ៉ុង តាមរយៈ “កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត APP Ministry of Information” ។