(វីដេអូ)៖ ទូកគូពិសេស សំបូរសែនជ័យបារមីគង្គាស្ទឹង ប្រកួតជាមួយ បុទុមបុប្ផា