ទូកគូរពិសេស ដីលើទួលរកាតេជោសែនជ័យ ប្រកួតជាមួយ ព្រះខ័នពេជ្រ