(វិដេអូ)៖​ មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បន្តធ្វើបាតុកម្មនៅប្រទេស ស៊ីលី