(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជួបពិភាក្សាជាមួយមេបញ្ជាការកម្លាំង ឃឺត តាម Video Conference