(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី បើកវេទិការជជែកពិភាក្សាលើកកម្ពស់ក្មេងស្រី យុវ័យជានារី ដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាង