(វីដេអូ)៖ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រស្តេចយាងចូលរួមព្រះរាជពិធី រៀបអភិសេកឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះចៅអធិរាជថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុន

https://youtu.be/Piv5KDBf52Y