សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍ ទាក់ទិននឹងប្រវត្តិ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស

(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងពិធីអញ្ជើញជាអធិបតីភាពប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី បានមានប្រសាសន៍ទាក់ទិននឹងប្រវត្តិ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស។