(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បកស្រាយលំអិតពីដំណើរចរចាររហូតមានកិច្ចព្រមព្រាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស