(វីដេអូ)៖​ ពុទ្ធបរិស័ទ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តពោធិ៍សាត់ ផ្តួចផ្តើមអង្គកឋិនទានហែប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តមុនីសារគរ