(វីដេអូ)៖ សមាគមគ្រូពេទ្យឥស្លាមកម្ពុជា ជួបសណោះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ នៅស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង