(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ត្រាំ អ៊ីវតឹក សំណេះសំណាលជាមួយយុវជន ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងសូមអញ្ជើញចូលរួមពិសារអំបុកទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ