(វីដេអូ)៖ តំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រៃវែង ផ្សព្វផ្សាយពីវឌ្ឍនភាពពីប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក