ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ៖ ព្រះមហាក្សត្រសព្វព្រះរាជហឬទ័យ ប្រោសព្រះរាជទានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំលា ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចនៅបណ្តាប្រទេសជាមិត្ត