សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នៅប្រទេសហុងគ្រី

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយលរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចដោយជោគជ័យនៅប្រទេសហុងគ្រី ជាទីកន្លែងដែលសម្តេចតេជោបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប៊ុយដាប៉ែលស្តីពីទឹក លើកទី៣ ( 3rd BWS) នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងប៊ុយដាប៉ែល៕ដោយ៖ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖