ខណៈពេលនេះ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន កំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នូវកម្មវីធីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ប៊ុយកូ បុរីសូវ នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប៊ុលហ្គារី អញ្ជើញជាសាក្សីពិធីចុះហត្ថលេខា និង ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា

ការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ប៊ុយកូ បុរីសូវ នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប៊ុលហ្គារី អញ្ជើញជាសាក្សីពិធីចុះហត្ថលេខា និង ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នា

Posted by ក្រសួងព័ត៌មាន – Ministry of Information on Wednesday, October 16, 2019