កាន់តែពិសេស លោកអ្នកអាចទស្សនា ទូរទស្សន៍ APPs ក្រសួងព័ត៌មាន តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត Ministry of Information 

(ភ្នំពេញ)៖ “កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃវៃឆ្លាត APPs Ministry of Information” មិនថាលោកអ្នកនៅទីណា ពេលណាលោកអ្នកអាចរីករាយទស្សនា កម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់ APPs ក្រសួងព័ត៌មាន ជាមួយការចាក់ផ្សាយ២៤ម៉ោង និងកម្រិតរូបភាព HD ដោយឥតគិតថ្លៃនិងឥតដែនកំណត់។

កាន់តែមានភាពងាយស្រួល លោកអ្នកគ្រាន់តែ ទាញយក ឬធ្វើការ Update កម្មវិធី Apps ព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់កម្មវិធី Play Store (Android) ឬ App Store (IOS) រួចស្វែងរកពាក្យ «Ministry of Information» បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ Install ឬ Update ជាការស្រេច។ លោកអ្នកក៏អាចចុចលើតំណភ្ជាប់ (Link) ខាងក្រោម ដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី ដោយអត់គិតថ្លៃក្នុងទូរស័ព្ទដៃផងដែរ។

ទាញយក Apps Ministry Of Information ឥឡូវនេះតាមរយៈ ៖

iOS 👉 https://apple.co/2Y1xFjI
Android 👉 http://bit.ly/2ZexIW2

ដោយ៖ ខៀវ យុទ្ធវង្ស