អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេសបាន​ លេីកឡេីងនូវអាកប្បកិរិយាខ្វះការទូត​របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិច

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ចុះនៅ​ថ្ងៃទី៣០​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៩ របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រត្តិបត្តិការអន្តរជាតិបានអោយដឹងថា វាជារឿងមួយដែលគួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល និងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាកប្បកិរិយាខ្វះការទូតនិងមិនគោរពរបស់ស្ថានទូតអាមេរិក ដែលនៅភ្នំពេញមកលើកម្ពុជាដែលជាប្រទេសរបស់ខ្លួន៕
សូមចូលអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចខាងក្រោម៖