សកម្មភាព សសយក ខេត្តស្វាយរៀង

(ស្វាយរៀង)៖ លោក តូច ប៉ូលីវ៉ា អនុប្រធាន សសយក ខេត្ត តំណាងលោក ឌី វិជ្ជ ប្រធាន សសយក ខេត្តស្វាយរៀង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុង អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ ត្រួតពិនិត្យការងារសង្កេតការណ៍ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះអង្គបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៩ និងការត្រៀមលក្ខណៈអញ្ជើញយុវជនសសយក ចូលរួមជួបសំណេះសំណាលជាមួយឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធាន សសយក ។