សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពីលទ្ធផលការចូលរួមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាសកលលើកទី៧ ស្តីអំពី “ជំនួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម´ និងព្រឹត្តិការណ៏ផ្សេងៗ ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់០៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស