ឯកឧត្តម​​ ហួត ឃាងវេង តំណាងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញឡើងប្រគល់លិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនក្នុងវគ្គ “ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងព័ត៌មានខ្លី”

សៀមរាប៖ ឯកឧត្តម​​ ហួត ឃាងវេង តំណាងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញ​ឡើងប្រគល់លិខិត​ថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសម្របសម្រួល និងវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាលប្រទេសផ្សេងៗ  ក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពី “ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ និងព័ត៌មានខ្លី” ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩៕

 

អត្តបទ ៖ ខៀវ យុទ្ធវង្ស