លេខាធិការដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង បានសហការជាមួយ សសយក ស្រុករំដួល បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀន

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀង បានសហការជាមួយ សសយក ស្រុករំដួល បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀន នៅវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន កំពង់ចក ដែលមានសមាសភាពចូលរួមមាន៖
– លោក វេជ្ជបណ្ឌិត រស់ ថុន ប្រធានក្រុមការងារ
– លោក អ៊ុម វ៉ារី សមាជិកក្រុមការងារ
-លោក ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ ០១ នាក់
-លោកនាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល០២នាក់
-គណៈកម្មាធិការ សសយក ១០នាក់
– សិស្សានុសិស្ស ចូលរួមសរុបចំនួនមាន ៧១ នាក់ ស្រី៣៦នាក់។ ខ្លឹមសារផ្តោតទៅលើ ៖
-និយមន័យគ្រឿងញៀន
-ប្រភេទនៃគ្រឿងញៀន
-ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀន
មានការបែងចែកជា០២ក្រុមពិភាក្សា និងធ្វេីបទបង្ហាញ
ទៅលេីប្រធានបទ

១.ផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯង
២.ផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ
៣.ផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិ
៤.ក្នុងនាមជាយុវជនដើម្បីអោយមួលដ្ឋានគ្មានគ្រឿងញៀនតើត្រូវធ្វើដូចម្តេច