លោក រិន សុវណ្ណ មិនមែនជាមន្ត្រីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទេ តែជាម្ចាស់កាសែតឈ្មោះ «សន្តិភាពពិត»

(ភ្នំពេញ) ៖ លោករិន សុវណ្ណ មិនមែនជាមន្ត្រីកិច្ចសន្យារបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទេ តែជាម្ចាស់កាសែតឈ្មោះ សន្តិភាពពិត បោះពុម្ពផ្សាយជាខេមរភាសា នេះបើយោងតាម សេចក្តីប្រការរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដែលបានចេញផ្សាយកាលពី ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។

ដោយមើលឃើញថា កន្លងមកឈ្មោះរិន សុវណ្ណ ដែលជាម្ចាស់កាសែតឈ្មោះ សន្តិភាពពិត បានយកឈ្មោះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅប្រើប្រាស់គ្រប់រូបភាពដែលខុសច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖