ក្រសួងអប់រំ ណែនាំពីវិធានការការពារខ្លួនពីគ្រោះធម្មជាតិ នារដូវភ្លៀងធ្លាក់

(ភ្នំពេញ)៖ ខណៈអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួល និងមានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ ជាហេតុបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិជាដើមនោះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីវិធានការការពារខ្លួនពីភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ នារដូវភ្លៀងធ្លាក់ ដល់តាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន។

សូមអានខ្លឹមសារសេចក្តីណែនាំទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖