សសយក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានទទួលជួបសំណេះសំណាល និងស្វាគមន៍ ប្រធានសមាគមន៏ ESHIA & ASSOCIATES SDN BHD

ត្បូងឃ្មុំ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី 27/04/2019 សសយក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំដោយលោក ម៉ៅ ឌុង បានទទួលជួបសំណេះសំណាល និងស្វាគមន៍ជាមួយ Dato Amir Junus ប្រធានសមាគមន៏ ESHIA & ASSOCIATES SDN BHD ប្រទេសម៉ាឡស៊ី។

ក្នុងជំនួបនោះលោក Dato Amir Junus មានគោលបំណង សហការណ៌ជាមួយ សសយក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងបង្កើត សាលាបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស វិទ្យាសាស្រ្ត និងព័ត៍មានវិទ្យា នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ៕