វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផ្តាំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជា ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យមានការវាយប្រហារដោយកម្លាំងភេរវកម្ម