សូមស្តាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងប្រពៃណី តេជោសន្តិភាព

សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកយាយ លោកតា និងក្មួយៗយុវជន ស្តាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងប្រពៃណី តេជោសន្តិភាព ដែលមានបទពិរោះៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
១)បឋមសិក្សាគំរូ
២)បណ្តាំលោកជំទាវកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន
៣)បណ្តាំកងមាស
៤)បណ្តាំម៉ែពុក
៥)បណ្តាំក្លោងធំ
៦)បណ្តាំធម្មជាតិ
៧)បណ្តាំប៉ុកបើក
៨)បណ្តាំមច្ឆាជាតិ