សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ!!!

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជ្រាប អំពីការចាក់ដីចូលដៃទន្លេបាសាក់(ទន្លេតូច)។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖