បទ ៖ អាណិតចិត្តពេទ្យផង

អាណិតគ្រូពេទ្យខ្មែរណាស់ ទោះនឿយហត់ លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះ ក៏ខិតខំព្យាបាលអ្នកផ្ទុកកូវីដ១៩ ជាសះស្បេីយជាបន្តបន្ទាប់ដែរ ។ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា មានតែទឹកចិត្ត ក្នុងការ និពន្ធនិងផលិតបទចម្រៀងជាហូរហែ…

បទ៖ ការពារ Covid-19 (លំនាំបទ ៖ អនិច្ចាសីលធម៌)

Covid-19 ពិតជាអង្រួនពិភពលោកមែន រហូតដល់ម្ចាស់បទ អនិច្ចាសីលធម៌ ចូលមកបកស្រាយនូវចម្រៀងលំនាំនេះមួយបទទៀត គឺ បទ៖ ការពារ Covid-19 (លំនាំបទ ៖ អនិច្ចាសីលធម៌) និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយ ៖ ឯកឧត្តម ចាន់ សុធី…