ទំនាក់ទំនងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន​ និងសោតទស្សន៍

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514
ទូរសារលេខ (+855)23 430 514