ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ម្នាក់ ដែលទើបមកពីអាមេរិក និងអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ គឺឯកឧត្តម សរ ចិត្រា អគ្គលេខាធិការងក្រសួងកសិកម្ម