រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាង យី នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ