សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន​សែន ថ្លៃងអំណរគុណចំពោះវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា