យោធាអូស្ត្រាលីទទួលស្គាល់ពីការសម្លាប់ ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយខុសច្បាប់