សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញេីសារអបអរសាទរជូន លោកស្រី Aung San Suu Kyi ចំពោះការទទួលបានជ័យជម្នះសារជាថ្មី ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅមីយ៉ាន់ម៉ា

APP ថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០