រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសារលិខិត ស្តីពីសំណើសុំរថយន្តដឹកដីចំនួន ០២គ្រឿង ដែលត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះចាប់រក្សា នៅរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោ 

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០