ក្រសួងការបរទេស ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី១៥

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នារថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការបរទេស បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាលើកទី១៥ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០៕

 

ដោយ៖ កន ចំណាន